Kommer asteroid 2002 TN7 träffa jorden 1 februari 2019?

2018-11-27

Kommer asteroid 2002 TN7 träffa jorden 1 februari 2019?

Frågan ställdes 2018-11-28 av Marlon, 11 år.

Nej, det kommer den inte att göra. Asteroid nummer 183196 (2002 TN7) är en vanlig asteroid (småplanet) som går i en nästan cirkelrund bana mellan Mars och Jupiters banor. Den är alltid mer än dubbelt så långt från solen som jorden är. Det tar litet mer än 3 1/2 år för den att gå ett varv runt solen.

Det finns ingen känd ”farlig” himlakropp som är på väg att krocka med jorden. Däremot så ”krockar” vi varje dygn med massor av is- och grus-korn som ger upphov till vad vi kallar för meteorer eller ”stjärnfall”.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16