Kommer mörk materia från big bang också?

2019-01-06

Kommer mörk materia från big bang också?

Frågan ställdes 2019-01-06 av Carl-Johan, 63 år.

Svaret är ja. De modeller och beräkningar som finns av hur universum har utvecklats från big bang till nu (och som bygger på vår ”vanliga” standardfysik) fungerar bara om den mörka materien varit med från början och styrt hur galaxer och galaxhopar bildats och utvecklats.

Det finns dock teoretiska försök att med till exempel förändrade gravitationslagar helt klara sig utan behovet av mörk materia. Framtiden får utvisa om någon av dessa idéer kommer att bli allmänt godtagen.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16