Kan vi se andra stjärnor förmörkas?

2018-12-23

När månen passerar mellan jorden och solen kallas det för solförmörkelse. Finns det ingen stjärna (borträknat från planeterna) där vi kan se en skillnad?

Frågan ställdes 2018-12-23 av Henrik, 26 år.

Jag kan tolka din fråga på två sätt:
1) Kan vi se andra stjärnor förmörkas?
2) Kan man från andra stjärnor se solen förmörkas av månen eller någon av våra andra planeter?

Svaret på båda frågorna är ja.

1) Stjärnor kan förmörkas (helt eller bara delvis skymmas bort) av andra stjärnor eller sina egna planeter eller av solens planeter och deras månar när dessa passerar förbi. Detta sker ofta och observeras ivrigt för olika astronomiska syften, både från jordytan och från rymdsonder. Det ger mycket ny kunskap om stjärnor och även om de objekt som förmörkar (skymmer). Så kan vi t.ex. lära oss vad andra stjärnors planeter har för slags atmosfärer. Mycket mer detaljer finner du t.ex. i https://en.wikipedia.org/wiki/Exoplanet

2) Samma svar: Varelser på en planet vid någon annan stjärna skulle en gång per jordår kunna se jorden (och månen) passera framför den mycket större solen. Genom att analysera den fruktansvärt lilla förändringen i solens spektrum när detta sker skulle de kanske kunna dra slutsatsen att jorden har liv. Det är nämligen så att livet själv, genom växternas fotosyntes, är anledningen till att vi har syrgas, O2, och ozon, O3, i atmosfären. De skulle ”snart” bindas i jordskorpan om livet försvann. En utförlig artikel om sökandet efter liv finns i https://en.wikipedia.org/wiki/Astrobiology.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16