Kan neutriner färdas snabbare än ljuset?

2019-01-14

För några år sedan fick man vid CERN fram neutriner som färdades (6 nanosekunder) snabbare än ljuset. Senare menades det ha varit ett mätningsfel vilket orsakat differensen. Har vidare testning berättat något mer hur det var med detta? Därtill, finns där en samlad publicering (på lekmannaspråk) om och på vilka punkter CERN i övrigt kan ha motbevisat Einstein?

Frågan ställdes 2019-01-14.

Det är mycket riktigt att det rapporterades 2011 ett mätresultat där man uppmätt att neutriner färdats snabbare än ljusets hastighet. Detta strider mot Einsteins relativitetsteori. Mätningen gjordes inte av CERN utan neutriner sändes från CERN till Grand Sassolaboratoriet en bit utanför Rom i Italien där mätningen gjordes. Utmaningen för en dylik mätning är att synkronisera klockorna mellan CERN och Grand Sasso. Det visade sig svårt att klara av detta med den precision som krävs för mätningen. Efter ett antal kontroller så hittade man att orsaken till mätresultatet var synkronisering av klockor och inte att neutrinos färdas i överljushastighet. (https://www.bbc.com/news/science-environment-17139635)

På CERN studerar man universums minsta beståndsdelar (elementarpartiklarna) och de krafter som verkar mellan dem. För detta förlitar man sig på teorier som grundar sig på kvantmekanik. Det har visat sig att det är svårt att beskriva gravitationen kvantmekaniskt. För elementarpartiklarna är den gravitationella kraften försumbar i jämförelse med de övriga krafterna. Detta tillsammans gör att vi på CERN inte direkt utmanar Einsteins teorier. Vi hoppas att med vår forskning på CERN hitta svar på frågor om anti-materia, mörk materia, mörk energi som inte kan beskrivas med dagens fysikteori. Förhoppningen är att experimenten på CERN skall hjälpa teoretikerna att utveckla en mer omfattande fysikteori (jämför Newtons och Einsteins teori om gravitation) som bl.a. kan beskriva alla krafter inklusive gravitationen i en enda teori.

Frågan besvarades av Richard Brenner, professor vid avdelningen för högenergifysik vid institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16