Vad har man för vetenskapligt stöd för teorin om hur svarta hål bildas?

2018-11-20

Vad har man för vetenskapligt stöd för teorin om hur svarta hål bildas? Vem är pappa till teorin?

Frågan ställdes 2018-11-20 av Klas, 71 år.

De första studierna av hur svarta hål kan uppkomma genom kollapsande massiva stjärnor gjordes av Robert Oppenheimer och medarbetare i slutet av 1930-talet. De observationella studier som följde under 1960-talet och senare studier av dubbelstjärnor med svarta hål, som Cygnus X1, bekräftade teorin. Viktiga teoretiska bidrag om de svarta hålens ofrånkomlighet när massiva stjärnor förbrukat sina energiresurser tillkom mot mitten och slutet av 1960-talet genom Stephen Hawking och Roger Penrose. För vidare studier och referenser hänvisas till min bok Svarta hål från 2016.

Frågan besvarades av Bengt Gustafsson, professor emeritus i astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16