Hur bildas svarta hål och supermassiva svarta hål?

2019-01-24

Hur bildas svarta hål och supermassiva svarta hål? Vad är skillnaden mellan dem?

Frågan ställdes 2019-01-24 av Matilda, 18 år.

Ett ”vanligt” svart hål kan bildas när en massiv stjärna (med massa större än 8-10 gånger solens massa) gjort slut på sitt ”bränsle” i centrum och i flera steg har byggt upp en kärna av grundämnen kring järn och nickel i det periodiska systemet. Till slut är kärnan så massiv att den kollapsar under sin egen vikt och bildar ett svart hål eller en neutronstjärna. Denna typ av svarta hål kan väga flera gånger så mycket som solen.

Det är fortfarande oklart hur de supermassiva svarta hålen (av miljontals eller miljardtals solmassor) bildas. De tycks finnas i centrum av alla stora galaxer och kan observeras som kvasarer mycket långt bort, det vill säga mycket tidigt i universums historia. En kvasar skapas när stora mängder gas och stoft faller in i och ökar massan på ett supermassivt svart hål. En möjlig ”början” till ett supermassivt svart hål kan vara de extremt massiva stjärnor som tros ha funnits mycket tidigt i universums historia, när det inte fanns andra grundämnen än väte och helium.

De stora skillnaderna är därför deras massor och bildningshistorier. Även ”vanliga” svarta hål kan uppträda som ”minikvasarer” om de matas med infallande gas och stoft.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16