Finns det någon gravitation i singulariteten?

2019-02-09

Finns det någon gravitation i singulariteten?

Frågan ställdes 2019-02-09 av Signe, 5 år.

I singulariteten, eller mer specifikt i den gravitationella singulariteten, finns det gravitation. Faktum är att gravitationskraften i en singularitet är oändligt stor, vilket gör att de vanliga fysikaliska lagarna vi känner till upphör att gälla. Ett exempel på en sådan singularitet kan vi se om vi till exempel använder oss av Newtons gravitationslag. Den säger att om avståndet mellan två massor är noll, det vill säga att massorna är på precis samma punkt i universum, så är gravitationskraften mellan dessa massor oändligt stor. Ett annat exempel på var vi kan hitta gravitationella singulariteter är inuti svarta hål.

Frågan besvarades av Rebecca Lodin, doktorand vid avdelningen teoretisk fysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16