Vad skulle hända om man skickade kärnavfall till solen?

2019-05-19

Skicka kärnavfall till solen? Vad skulle hända? Skulle vi få radioaktiv skadlig strålning från solen? Kanske en explosion likt atombomb?

Frågan ställdes 2019-05-19 av Rolf Sivert, 65 år.

Generellt sett har det inte setts som en fruktbar ide att föra ut kärnavfall i rymden, då raketerna som skulle kunna göra detta ofta störtar ibland, det vore mycket dyrt, och dessutom finns det lovande alternativ till lösningen. Framförallt beaktar man geologiskt förvar, eller en kombination av återanvänding och slutligen geologiskt förvar, som den bästa lösningen på kärnavfallet.

Geologiskt förvar har fördelen att många geologiska miljöer har varit stabila i miljarder år. Det är även lång tid i jämförelse med huvuddelen av radiotoxiciteten i använt kärnbränsle. Man har även övervägt historiskt sett att dumpa i havsdjupet, eller förvara i glaciärer. Dessa metoder har också sina brister.

Vad skulle hända?

Det är inte helt klart vad som skulle hända om vi skickade materialet till solen, och det är inte känt för mig om någon har undersökt det i detalj för något specifikt tillvägagångssätt.

Hypotetiskt, så skulle det nog bero på hur materialet tas till solen. Det måste ske mycket fort för att nå fram. Solen är mycket varm, så man kan misstänka att en rymdfarkost med sådan last skulle förgasas och även bli en joniserad gas (plasma) redan innan den når fram. I det läget skulle förmodligen solvinden styra den fortsatta färden, och successivt sprida materialet utåt i planetsystemet igen.

Skulle vi få skadlig radioaktiv strålning från solen?

Det astronomiska avståndet till solen skulle försäkra oss om att avfallet faktiskt kommer vara (och förbli) på det avståndet, så vi skulle vara säkra på jorden. Det är för långt bort för att ge en dosrat av betydelse.

Notera däremot att själva solen är de facto en kärnreaktor av fusionstyp, och dess joniserande stråling orsakar 1000-tals cancerfall. Så solstrålningen i sig skulle förstås fortfarande vara en betydande hälsorisk, precis som den är idag.

Skulle vi få en explosion likt en atombomb?

Nej, det kunde inte hända. Det fissila materialet i avfallet kommer inte bilda en kritisk konfiguration som kan upprätthålla en nukleär kedjereaktion.

Senast uppdaterad: 2021-08-16