Hur länge kommer solen att finnas?

2019-05-28

Hur länge kommer solen att finnas?

Frågan ställdes 2019-05-28 av Fredrik, 14 år.

Solen är nu omkring 4600 miljoner år och kommer att fortsätta att långsamt bli varmare och större ungefär lika länge till. Sedan har den gjort slut på vätet i centrum (som omvandlas till helium och den energi som värmer oss). Då börjar solen växa mycket fortare medan ytan blir svalare – den blir en röd jättestjärna. Då har den kanske bara 100 miljoner år kvar som vanlig stjärna. Mot slutet av ”jättelivet” får den sin energi genom växelvis omvandling (fusion) av väte till helium runt kärnan och genom fusion av helium till kol och syre. Då växer solen kraftigt och börjar pulsera och ”blåsa” ut sina ytlager i en kraftig stjärnvind som till sist lämnar bara den lilla kol+syre-kärnan kvar – en ”vit dvärgstjärna”. Den är då ungefär lika liten som jorden och svalnar långsamt under många miljarder år.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16