Bestämmer astronomer stjärnor till en viss ålder?

2019-06-15

Bestämmer astronomer stjärnor etc. till en viss ålder? Vad jag vet tar det ljuset åtskilliga år att uppfattas på jorden. Är det då inte en kopia av orginalet som upptäcks och stjärnan etc. ser helt annorlunda ut eller har flyttats markant? Kan då universum ha börjat kollapsa t.ex. utan att vi vet det eller har det hänt saker som det är omöjligt att vi ska upptäcka. Vad jag förstår så är det enligt fysikens lagar omöjligt att vi kan upptäcka framtiden?

Allt pga. ljusets hastighet etc., detta ska då gälla överallt i universum om jag förstår rätt. Att åka fortare än ljuset borde vara enda möjligheten att uppleva framtiden.

Det är klart att människans tankar om framtidsplanering etc. kan ju bli lite problematiskt filosofiskt och i verkligheten men framtid finns hos de flesta djurarter om än svårt att förutse.

Sen har jag förstått att tid börjar bli ifrågasatt som en del av tid och rymd, och att Einstein med tid och rymd är lite ifrågasatt. Att tid är en mänsklig konstruktion.

Frågan ställdes 2019-06-15 av Thorbjörn, 60 år.

Ja, för olika typer av stjärnor kan vi med varierande osäkerhet uppskatta stjärnans ålder vid den tidpunkt som ljuset lämnade stjärnan.

När vi vet hur långt borta stjärnan är kan vi, med kunskapen om ljusets hastighet, räkna ut hur gammal stjärnan är ”nu”. De flesta stjärnor lever dock i flera miljarder år och osäkerheten i åldersuppskattningen är oftast väldigt mycket större än tiden för ljuset att nå oss.

Stjärnor i galaxer långt bort i universum kan vi inte särskilja, där ser vi bara det ”hopblandade” ljuset från många olika stjärnor med olika åldrar.

Ja, tiden har alltid fascinerat och det finns oerhört mycket skrivet (och många motsägande funderingar) om vad tid är. För närvarande är grunden som Einstein var med att lägga den bästa beskrivningen av vad vi kan observera i universum (men det kan komma att ändras). Jag har dock själv inte studerat de många idéerna om tiden men finner det bekvämt att bussen oftast kommer när klockan överensstämmer med tidtabellen.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16