Finns det någon punkt i rymden där gravitationen är noll?

2019-12-07

Finns det någon punkt i rymden där gravitationen är +/- noll? Dvs. om man åker från jorden mot månen kommer man till en punkt där jordens och månens gravitation är lika. Kan man då stanna där utan att tillföra någon extra energi. Det kan naturligtvis finnas andra gravitationer som kan dra åt nåt annat håll.

Frågan ställdes 2019-12-07 av Håkan, 67 år.

Visst, på en punkt på linjen mellan jorden och månen (på 90% av avståndet till månen, dess massa är bara en dryg procent av jordens massa), så är gravitationskrafterna från jorden och månen lika stora och precis motriktade så att de ”tar ut varandra”.

Eftersom månen och jorden rör sig runt sitt gemensamma masscentrum så flyttar sig den punkten också runt masscentrum (relativt resten av solsystemet).

Precis som du föreslår så kommer andra himlakroppar, främst solen, därnäst Jupiter att påverka den som finns där. Det är alltså ingen stabil punkt utan den som vill vara där måste hela tiden korrigera sin position.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16