Har Hubbleteleskopet tagit bilder i endast en riktning?

2020-02-06

Hubbleteleskopets ”Ultra deep field” är för mig ett av de mest spektaktulära upptäckter som världen sett, den följs dock av en fråga som ofta dyker upp i mitt huvud: Har det tagits bilder i endast en riktning? Om det togs bilder i motsatt riktning eller i vilken som helst koordinat, skulle resultatet också ge synbara galaxer 13,8 miljarder ljusår bort! Om så vore fallet skulle vi då vara universums centrum! Eller kan det kanske vara så att 13,8 är max pga. att mörk materia inte tillåter ljus från större avstånd att tränga igenom? Vore väldigt tacksam för svar.

Frågan ställdes 2020-02-06 av Gunnar, 70 år.

Visst, det har tagits mycket ”djupa” bilder också åt andra håll, ”Ultra deep field” är dock den djupaste bilden i vanligt ljus. Vi har inga tecken som tyder på att någon riktning skulle skilja sig avsevärt från vilken annan som helst. Med radioteleskop, mikrovågssatelliter och teleskop för andra våglängder ser universum ”likadant” ut åt alla håll.

Vi vet inte hur stort universum är. Och ljusets begränsade hastighet gör dessutom att ju längre bort vi skådar desto yngre universum ser vi – vi ser ”bakåt” i universums historia. Det är sannolikt så att någon eventuellt boende på stort avstånd i riktning mot ”Ultra deep field” som tittar åt vårt håll skulle se vår del av universum som det såg ut för många miljarder år sedan (innan ens solen och jorden blivit till) precis som vi ser deras mycket unga omgivningar.

Jag fick en bra liknelse från en kollega: Det är som att sitta i en båt ute på öppet hav. Det ser likadant ut åt alla håll. Men från en båt på din horisont ser det också likadant ut åt alla håll även om dess besättning ser en del av havet som inte du ser och vice versa.

Det finns alltså ingen anledning att tro att vår plats i universum är speciell, var och en befinner sig ju mitt i den del av universum hen själv kan se. Än har vi inga ledtrådar om hur stort universum är. Dock finns det massor av hypoteser och mer eller mindre vilda idéer. En del av dessa kommer vi att kunna testa och antingen förkasta eller acceptera som troliga. Vårt vetande växer hela tiden, liksom idéfloran om detta fantastiska.

Den ”mörka materien” är inget bra namn på det mesta av materien i universum. Det leder fel om man tror att den skymmer bakgrunden. Den är tvärt om så otroligt genomskinlig att vi fortfarande inte vet vad den är. Den kallas mörk därför att den inte ger ljus ifrån sig. Vår vanliga materia ger alltid ljus ifrån sig i olika våglängder. Vi själva lyser t.ex. rejält i infrarött ljus (värmestrålning) – en av alla ”sorters” ljus som våra ögon inte är skapta att uppfatta.

Det som sätter gränsen för vad vi kan se är att universum ”bortanför Ultra deep field” (och därmed ännu tidigare i universums historia) blir helt ogenomskinligt för ljus, precis som en väldigt tät och het dimma.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16