Varför kan en supernova bara fortsätta kollapsa till ett svart hål om järnkärnan i mitten är tung nog?

2020-01-31

Varför kan en supernova bara fortsätta kollapsa till ett svart hål om järnkärnan i mitten är tung nog?

Frågan ställdes 2020-01-31.

Bara om ”järnkärnan” har tillräckligt stor massa kan gravitationskraften mellan alla atomerna vara så stark att den drar ihop kärnan så mycket att trycket därinne inte kan stå emot en kollaps.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16