Kan en atom frisläppa en partikel när den närmar sig den absoluta nollpunkten?

2020-06-10

Finns det någon sannolik möjlighet att när en atom närmar sig den absoluta nollpunkten så frisläpps en partikel (en ”fånge” i allt över 0 K) som ännu inte är matematiskt uträknad men som har en betydande roll i hur den mörka energin är beskaffad?

Frågan ställdes 2020-06-10 av Anna, 46 år.

Angående atomers temperatur, så hänger temperaturen ihop med hur mycket partiklarna rör sig. Om vi till exempel tänker oss vatten-molekyler, så förångas de vid höga temperaturer och rör sig mycket och är väldigt utspridda, till skillnad från när vatten-molekylerna är i rumstemperatur och rör sig mycket mindre och således är mycket närmre varandra. Om vi då lyckas kyla ner en atom till absoluta nollpunkten (något som är mycket svårt att lyckas uppnå praktiskt) så är alltså atomen helt stilla utan den minsta rörelse.

Även om vi vet väldigt lite om den mörka energin idag, så tror vi att den berör fenomen på en väldigt stor skala, till exempel att den kan förklara universums expansion och hur stjärnor och galaxer rör sig, snarare än att den berör universum på atom-nivå. Mot bakgrund av den kunskap vi har idag så är det därför inte alltför troligt att nedkylning av atomer kan hjälpa oss förstå den mörka energin.

Frågan besvarades av Rebecca Lodin, doktorand vid avdelningen teoretisk fysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16