Påverkas atomur av permittivitet och permeabilitet?

2020-07-18

Påverkas atomur av permittivitet och permeabilitet? Alltså om två identiska atomur befinner sig i två olika fält där ena fältet har större permittivitet och permeabilitet än det andra fältet. Kommer klockorna gå olika snabbt?

Frågan ställdes 2020-07-18.

Permeabilitet och permittivitet är bestämt av materialet i fråga i atomuret. Därför bör två identiska atomur ha identiska parametrar av de slagen.

Däremot kan till exempel det elektriska och magnetiska fältet skilja sig mellan två i övrigt identiska atomur, om de utsätts för olika externa fält. Det ändrar energinivåerna för den hyperfina struktur som används i ett atomur, genom Stark- och Zeeman-drift, vilket borde kunna vara en felkälla i tidsmätningarna. Faktum är att det finns studier av drift i atomur som används på GPS-satelliter som framhåller denna felkälla: https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4975071

Frågan besvarades av Peter Andersson, forskare vid avdelningen tillämpad kärnfysik vid institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16