Är svarta hål verkligen hål?

2020-08-28

Benämningen svarta hål i rymden, är det verkligen ett hål eller är det bara en benämning? Jag förstår att detta så kallade svarta hål drar till sig stjärnor i sin nära omgivning men det kan väl inte då vara ett hål?

Frågan ställdes 2020-08-28 av Sven, 88 år.

Ja, namnet är väl inte helt perfekt men det är det som används. Svart är det definitivt eftersom det inte sänder ut eller reflekterar något ljus. Man kan kanske likna det vid ett hål varur man inte kan ta sig om man väl fallit in.

Det är en vanlig missuppfattning att svarta hål är ett slags ”dammsugare” som suger i sig allt i omgivningen. Det stämmer visserligen men det gäller bara sådant som kommer extremt nära objektet. Om solen en dag plötsligt skulle tryckas ihop till en diameter av 6 km blev den ett svart hål. Det skulle bli kallt och tråkigt på jorden men jorden och alla planeter, kometer och asteroider skulle fortsätta i sina banor precis som nu.

De flesta svarta hål har massor som är några få gånger större än solens – rester av riktigt massiva stjärnor, men i centrum av många galaxer finns svarta hål som ”väger” miljontals eller miljardtals gånger mer än solen. Där är det också mycket tätt med stjärnor och ibland kan man se att en stjärna har kommit tillräckligt nära det svarta hålet för att slitas isär och falla in. Medan gasen är på väg in hettas den upp enormt och vi får ett utbrott av ljus, röntgenstrålning och gammastrålning som syns på långt håll i universum. På detta vis så växer de supermassiva hålen i galaxer. Ibland händer det också att svarta hål går i bana runt varandra och så småningom smälter ihop.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16