Hur långt är det från jorden till himlens slut?

2020-08-18

Hur långt är det från jorden till himlens slut där det inte finns luft?

Frågan ställdes 2020-08-18 av Roman, 62 år.

Luften runt jorden försvinner inte plötsligt vid en viss höjd, utan gradvis. För höjder över ca 3 km använder man tryckkabin i passagerarflygplan, för att undvika obehag. Detta innebär förenklat att man tar med sig luft inne i flygplanet eftersom det finns så lite luft utanför. Vid höjder på 8 km (jordens högsta berg) och 10 km (vanlig höjd för passagerarflygplan) tar man nästan alltid med egen luft, annars kan situationen bli direkt farlig, syrgastuber för bergsklättrare och tryckkabin för flygplan. Ballonger behöver ju luft för att kunna flyga, och kan ta sig till ca 40 km höjd. På denna höjd är luften nästan slut. På ännu högre höjd är inte bara luften tunnare utan hela miljön blir annorlunda. Solljus kan slå loss elektroner från luftens atomer så att en blandning av negativa elektroner och positiva joner bildas. På ca 100 km höjd finns en blandning av neutral luft och denna gas med laddade partiklar (plasma). Ungefär här är det slut på det vi menar med vanlig luft. Sedan är rymden inte tom utan innehåller nästan alltid gas och plasma, men det är en annan historia.

Ofta säger man att rymden börjar vid 100 km höjd, och människor som varit på en högre höjd räknas som astronauter. Men ibland används gränsen 80 km, vilket då gör även en del piloter på raketflygplanet X-15 under 1960-talet till astronauter.

Frågan besvarades av Mats André, professor i rymdfysik vid institutet för rymdfysik.

Senast uppdaterad: 2021-08-16