Vad är Proxima Centauri b?

2020-09-03

Vad är Proxima Centauri b? Finns det liv på den eller finns det vägar till liv på den och vad är dessa vägar om de finns?

Frågan ställdes 2020-09-03.

Proxima Centauri b är en planet som kretsar kring den lilla svala stjärnan Proxima Centauri som är solens närmaste grannstjärna drygt 4 ljusår bort. Planeten tycks vara mer massiv (tyngre) än jorden och rör sig på ett avstånd från sin stjärna som möjliggör att flytande vatten skulle kunna finnas.

Ingen vet om det finns liv där. Jorden är den enda kända platsen i universum där vi vet att det finns liv. Med hjälp av framtida observationer kan det bli möjligt att avgöra om det finns gaser i planetens atmosfär som skulle kunna tyda på att där finns liv. Men det är osäkert om den kan ha en atmosfär.

Du kan läsa mer om Proxima Centauri b på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Proxima_Centauri_b

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16