Landar en helikopter på samma ställe om den står stilla i luften?

2020-09-27

Om en helikopter flyger 10 meter rakt upp i luften, och står helt stilla där i 5 timmar, landar den på samma ställe då? Eller stannar helikoptern kvar och jorden snurrar?

Frågan ställdes 2020-09-27 av Michaela, 25 år.

Eftersom atmosfären eller luften följer med jordens rotation så finns helikoptern kvar över samma plats. I själva verket blåser det ju alltid litet vilket flyttar helikoptern, så piloten kommer att styra helikoptern så att den landar på samma plats.

I Uppsala t.ex. är jordrotationen över 800 km/tim (vilket vi ju inte märker på annat sätt än att himlen tycks snurra runt) och helikoptrar kan inte flyga så fort för att ”stanna kvar”. Jordrotationen är snabbast vid ekvatorn och noll vid polerna.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16