Går det att veta hur de egentliga positionerna av stjärnor och galaxer är idag?

2020-11-16

Jag undrar om det går att veta hur de egentliga positionerna av stjärnor och galaxer är idag, inte hur det ser ut på stjärnhimlen. Om det finns en sådan bild framtagen på data om stjärnors och galaxers rörelser. Skulle vara intressant att se om det har blivit glesare eller om det ser ungefär likadant ut.

Frågan ställdes 2020-11-16 av Laila, 52 år.

När det gäller stjärnor i vintergatan (åtminstone 1,7 miljarder av dem) finns nu data från den europeiska rymdsonden Gaia som om och om igen mäter noggranna positioner för stjärnor och andra objekt över hela himlen. För många objekt mäter den också ”radialhastigheter” dvs. hastigheten mot eller ifrån oss. Med dessa data kan man räkna ut var objektet varit eller kommer att vara vid en bestämd tidpunkt.

För alla utom ett fåtal galaxer är rörelsen på himlen så liten att vi inte ens med Gaia kan mäta den. Däremot mäts ofta deras radialhastigheter (eller rödförskjutning) med andra instrument, som för avlägsna galaxer visar sig bero på avståndet. Det är grunden till att vi vet att hela det synliga universum utvidgar sig och blir glesare och glesare.

För stjärnorna i vintergatan finns ingen trend med tiden. Himlen har sett ungefär likadan ut sedan flera miljarder år, men över tusentals år så byts ”stjärnbilderna” ut mot nya mönster.

Om Gaia:

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia_overview

https://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_(spacecraft)

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16