Vad är det för skillnad mellan att ha en måne och två?

2020-12-04

Vad är det för skillnad mellan att ha en måne och två? Såsom jorden kontra Mars.

Frågan ställdes 2020-12-04 av Elias, 45 år.

Jordens måne är speciell. Den tros ha uppkommit när solsystemet var mycket ungt och ”oroligt” och en liten planet (ungefär stor som Mars) kolliderade med jorden så att material som kastades ut runt jorden bildade månen. Vår måne är så stor jämfört med jorden (den har mer än 1% av jordens massa) att jorden + månen ibland kallas för en dubbelplanet. Ingen annan planet påverkas så mycket av sina månar som jorden – tidvattnet är ju en väldigt påtaglig effekt runt stora hav.

Merkurius och Venus har inga månar alls medan den fjärde stenplaneten Mars och de fyra gasjätteplaneterna har två eller flera månar. Mars månar är mycket små och deras ursprung är omdiskuterat, eventuellt är de infångade kroppar från asteroidbältet mellan Mars och Jupiter eller bildade i en kollision liknande den som jorden råkade ut för.

Jupiter har 79 kända månar, Saturnus 82, Uranus 27 och Neptunus 14 vilkas ursprung heller inte är slutgiltigt klarlagda. En möjlighet är att de kan ha bildats i skivor av gas och stoft som fanns runt planeterna medan de bildades. Andra kan vara infångade asteroider – detta gäller förmodligen Neptnus måne Triton som roterar ”åt fel håll” runt planeten. Saturnus ring kan vara rester av en ismåne som slitits i stycken av att ha kommit för nära planeten.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16