Ökar neutriner jordens massa?

2020-12-09

Kan man tänka sig att när neutriner passerar genom jorden (65 miljarder neutriner per kvadratcentimeter och per sekund) lämnar de kvar en liten del av sin sparsamma massa (liten massa, mycket energi) varvid jorden expanderar i massa med tiden och ger ökad gravitation varvid stora djur kollapsar av sin egen tyngd och plattektoniken ökar i volym?

Frågan ställdes 2020-12-09 av Folke, 78 år.

De neutriner som passerar från solen genom jorden lämnar inget kvar här. Man brukar säga att de kan gå genom ”ett ljusår med bly” utan att stoppas. (Det är förstås ett väldigt grovt mått som inte bryr sig om att de faktiskt är lite olika sinsemellan.) Neutriner har så fruktansvärt liten – och svårmätt – massa (det är därför de kan röra sig med ljusets hastighet) att de ytterst få neutriner som stoppas i jorden eller i oss inte gör att vi blir nämnvärt ”tyngre”. De knuffar i stället med sin mycket större (som du antyder) rörelseenergi iväg andra partiklar som i sin tur skickar ut ljuspartiklar (fotoner) som i slutänden blir lite värme.

Neutriner har en helt obetydlig effekt på jordens massa. Jorden får dock ett litet masstillskott från nedfallande meteorer och förlorar samtidigt massa genom att den yttre atmosfären långsamt läcker bort. Emellertid är ingen av dessa effekter heller så stor att vi behöver oroa oss för dem.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16