Är ljusets hastighet samma som den hastighet som universum expanderar i?

2020-12-10

Är ljusets hastighet samma som den hastighet som universum expanderar i, eller är expansionshastigheten större?

Frågan ställdes 2020-12-10.

Man kan inte jämföra dessa hastigheter eftersom expansionshastigheten beror på avståndet mellan de två objekt som jämförs, medan ljushastigheten är vad den är. Om avståndet mellan två galaxhopar är 100 Mpc (megaparsek) så avlägsnar de sig ifrån varandra med omkring 7000 km/sekund. Om avståndet är 2000 Mpc så separeras de med 14000 km/sekund. Ljushastigheten mäts ofta i ”meter/sekund” medan enheten för expansionen kan uttryckas som ”1/sekund” (den brukar av bekvämlighet uttryckas i enheten km/sekund/megaparsek som har en sträcka både i täljaren och i nämnaren vilka ”tar ut varandra”). Därför kan de två hastigheterna inte jämföras.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16