Vilka faktorer spelar roll för hur ljust man upplever att det är på nätterna i skogen?

2021-01-07

Vilka faktorer spelar roll för hur ljust man upplever att det är på nätterna i skogen? På kvällspromenaderna med hunden ser det vissa kvällar ljust ut åt alla håll. Hur påverkar molnbildningen. Finns det optimala situationer, t.ex. fullmåne, fullständigt molnfritt eller delvis moln som kan reflekteras och spridas i moln? Snötäcke... etc.

Frågan ställdes 2021-01-07 av Marianne, 55 år.

Precis som du nämner finns det flera faktorer som bestämmer hur mörkt det är i skogen om natten. Du nämner själv månfasen som har stor inverkan och ett snötäcke som gör stor skillnad. Molntäcket är förstås också mycket viktigt och kan skymma bort mån- och stjärnljus. Om man är nära en tätort och molnbasen är låg så kan himlen ändå upplevas som ganska ljus och göra så att man ser bra. Har man tur och det är stjärnklart och månfritt så kan norrsken upplevas som riktigt ljus, fast i skogen skymmer säkert träden det mesta. En viktig faktor är om ögonen hunnit mörkeradapteras efter 15-20 minuter i mörkret.

Som sagt, du har ju själv identifierat de flesta faktorer som jag kommer på.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16