Hur kan alla stjärnor fortfarande lysa på samma ställe idag som i astronomins början?

2021-01-17

Jag utgår från att inget i rymden/universum är statiskt... Hur kan då alla himlakroppar/stjärnor fortfarande lysa på exakt samma ställe idag som i astronomins början? ”Jo för att dom är miljoner ljusår bort och detta är egentligen bara ljuset du ser. Inte själva stjärnan”. Okej må så vara. Men oaktat det borde väl avståndet öka eller minska mellan himlakropparna/ljuset av dom?

Frågan ställdes 2021-01-17 av Jonas, 43 år.

Du har alldeles rätt: Allt rör sig i universum, man kan inte peka på en enda punkt som står stilla. Solen med sina planeter (som vi alla kan se att dom rör sig) är bara en av flera hundra miljarder stjärnor i vår galax vintergatan. Solen rör sig liksom de flesta andra stjärnor i vintergatan runt vintergatans centrum i en skiva och även om det inte kan ses med blotta ögat rör sig alla stjärnor i förhållande till varandra. Stjärnbilderna ändrar sig hela tiden, men man måste vänta tusentals år om det ska bli tydligt. Somliga stjärnor närmar sig solen medan andra avlägsnar sig. Vi behöver dock inte vara rädda för en kollision eftersom avstånden mellan stjärnorna är enorma och stjärnor som inte är dubbelstjärnor ”aldrig” kolliderar utom möjligen i väldigt täta stjärnhopar.

Sedan 2013 skannar den europeiska rymdsonden Gaia hela himlen gång på gång på gång och mäter extremt precist hur mer än 1 1/2 miljard stjärnor rör sig och hur långt från solen de är. På detta vis bygger den upp en databas som visar hur vintergatan är uppbyggd, och kan visa hur den har blivit som den är.

Vintergatan är bara en av oräkneliga galaxer i universum och varje galax är ett eget system av stjärnor liknande vintergatan. Även galaxerna rör sig i förhållande till varandra och det händer att de kolliderar och smälter samman. Även då är det dock osannolikt att ens några stjärnor kolliderar.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16