Hur lång tid skulle det ta att färdas till närmaste stjärna?

2021-01-29

Hur lång tid skulle det ta att färdas till närmaste stjärna? Förutsättningen vore i så fall att ett revolutionerande sätt att färdas finns.

Frågan ställdes 2021-01-29 av Birgitta, 77 år.

Svaret på din fråga beror på väldigt många faktorer. En grundsten är att för ljuset att komma från jorden till stjärnsystemet Alfa Centaurus tar det 4 1/4 år vilket är den absolut kortaste tänkbara tiden. Dock kan ingenting materiellt färdas så fort. En annan väldigt viktig fråga är hur mycket energi (bränsle) man har till sitt förfogande för resan.

En vanlig hypotetisk beräkning utgår från att man har nästan obegränsat med bränsle och använder en farkost som accelererar (ökar farten) halva resvägen och sedan bromsar resten av vägen. Av bekvämlighetsskäl för en människa väljer man ofta att accelerationen, a, ska kännas precis som om man stod på jordytan hela tiden (a=g=9,81 m/s2). I så fall skulle astronauten tycka att resan tar 3,6 år, alltså kortare tid än 4 1/4 år!

Detta låter paradoxalt men beror på att vägen blir kortare för den som reser väldigt fort, vilket Einstein visade för mer än 100 år sedan. Detta har testats många gånger med partiklar och klockor och är inte kontroversiellt. Men vi som stannar på jorden skulle tycka att det tog 6,0 år för astronauten att komma fram.

Sådana beräkningar kan man leka med på websidan https://www.omnicalculator.com/physics/space-travel

Om vi i stället skulle resa med den snabbaste farkost som nu är på väg ut ur solsystemet (ungefär 61000 km/h) skulle resan ta nästan 75000 år (både för astronauten och för oss här på jorden).

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16