Vad är skillnaden på vanliga svarta hål och supermassiva svarta hål?

2021-01-19

Vad är skillnaden på vanliga svarta hål och supermassiva svarta hål?

Frågan ställdes 2021-01-19 av Aya, 15 år.

Det är storleken, massan, som skiljer dem. ”Vanliga” svarta hål är egentligen väldigt ovanliga. Det är bara en del av de allra ”tyngsta” stjärnorna (kanske med 10-200 gånger solens massa) som i slutet av sina korta liv (några miljoner år bara) kan kollapsa till ”vanliga” svarta hål. Stjärnor bildas hela tiden i galaxer så det tillkommer nya svarta hål vartefter.

De supermassiva svarta hålen däremot väger miljontals eller miljarder gånger mer än solen och tycks finnas i alla större galaxers centra. Deras ursprung diskuteras bland experter men det är fortfarande inte klarlagt hur de kan bildas så väldigt kort tid efter big bang som de tycks göra. Vår egen galax Vintergatan har ett ganska modest sådant med massa om drygt 4 miljoner solmassor. Detta finner de två nobelpristagarna i fysik 2020 Reinhard Genzel och Andreas Ghez vilka med sina forskargrupper lyckades mäta precis hur stjärnor nära det svarta hålet (Sagittarius A*) rör sig. Stjärnornas rörelser används för att ”väga” Sagittarius A*.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16