Finns det liv i rymden?

2021-02-23

Min första fråga är dels att många forskare säger att det inte finns liv (med liv menar jag inte små organismer utan liv som oss eller mer intelligenta varelser) då de påstår att det inte finns syre eller vatten någon annan stans. Men vad är det som säger att allt levande behöver just det? Är det bara något som är eller skulle inte någon annan varelse kunnat utvecklas för vätemiljö osv. Sedan undrar jag om man vet ungefär hur många planeter det finns i varje galax eller om det är olika och svårt för oss att mäta? Har ni något som kan tyda på att det faktiskt finns liv som oss i universum?

Frågan ställdes 2021-02-23 av Irma, 16 år.

Den astrobiologiska forskningen fokuserar på liv som liknar det vi har på jorden. Det beror i grund och botten på att det är lättare att definiera sökkriterier för sådana miljöer och biokemiska processer som man någorlunda väl förstår sig på, än sådana som bara är hypotetiska. Men visst spekulerar forskare om andra möjligheter – det har exempelvis föreslagits att liv skulle kunna baseras på kisel istället för kol, eller på flytande ammoniak istället för vatten.

Det finns åtminstone en planet per stjärna i Vintergatan, så totalt handlar det om mer än 100-400 miljarder planeter i vår egen galax. Anledningen till att vi inte har bra statistik på exakt hur många planeter det är per stjärna har att göra med att det är svårt att upptäcka alla sorters planeter (exempelvis små planeter på stort avstånd från sin moderstjärna).

Ofta fokuserar astrobiologin på s.k. jordlika, beboeliga planeter – dvs. planeter med ungefär samma storlek som jorden, i omloppsbana kring en sollik stjärna på ett avstånd som gör att det kan finnas flytande vatten på planetens yta. Antalet sådana planeter är mycket mindre än det totala antalet planeter. Här beror uppskattningen på exakt hur jordlika man vill att de här planeterna ska vara, men en siffra vi själva har kommit fram till är att det åtminstone bör finnas ca 500 miljoner sådana jordlika, beboeliga planeter i Vintergatan.

När det gäller totalt stjärninnehåll så varierar det med många storleksordningar från galax till galax – det finns små dvärggalaxer som bara innehåller ca 10000 stjärnor, och det finns jättegalaxer som innehåller tio gånger fler stjärnor än Vintergatan. Av detta skäl förväntar man sig att det totala antalet planeter också skall variera mellan olika galaxer.

I nuläget finns inga bevis för liv av vår typ (eller någon form av liv alls) i rymden. För några år sedan uppskattade vi antalet jordlika, beboeliga planeter i vårt observerbara universum till ca ~1018, dvs. en miljard miljarder. Detta stora antal får många att tänka att det ”bara måste” finnas liv någon annanstans. Problemet är att man inte vet vad sannolikheten per planet är för att liv ska uppstå. Studier av livets uppkomst på jorden ger heller inte mycket till ledning om detta... Om den sannolikheten är mycket mindre än ~10-18 (en miljarddels miljarddel) så kan vi ändå vara helt ensamma i vårt observerbara universum.

Frågan besvarades av Erik Zackrisson, universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16