Varför syns endast det reflekterande ljuset från månen?

2021-02-28

Varför ser man endast det reflekterande ljuset ifrån månen? Men rymden är svart?

Frågan ställdes 2021-02-28 av Triumf, 30 år.

Rymden ser svart ut men är i själva verket helt transparent. Stjärnor och galaxer ligger väldigt glest i den del av universum som vi kan se och täcker bara mycket små delar av himlen. Från de flesta riktningar i rymden kommer därför inget ljus och det ser svart ut.

Månen är egentligen också nästan svart men när det starka solljuset lyser på den likt en strålkastare så framträder månen tydligt mot den svarta himmelsbakgrunden.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16