Bildas det alltid planeter runt en stjärna?

2021-03-01

Bildas det alltid planeter runt en stjärna?

Frågan ställdes 2021-03-01.

Ja, det verkar så, men planeter är så ljussvaga och svåra att upptäcka att vi inte vet om det finns stjärnor utan planeter. Men det är sannolikt att det bildas planeter varenda gång ett gasmoln drar ihop sig och i den processen får en roterande skiva av gas och stoftpartiklar runt sig.

Om du läser engelska kanske denna artikel om planetbildning kan vara av intresse:

https://astronomy.com/magazine/greatest-mysteries/2019/07/39-how-did-the-solar-system-form

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16