Finns det en gräns för ett svart håls massa?

2021-03-14

Då ett svart hål drar till sig mer materia, borde dess massa öka mer och mer. Finns det någon gräns när massan blir för stor och vad händer då?

Frågan ställdes 2021-03-14.

Svarta hål suger bara i sig det som kommer riktigt nära. Om solen skulle bli ett svart hål (vilket den är alldeles för ”lätt” för att bli) skulle jorden och de andra planeterna fortsätta i sina banor precis som förut. När ett svart hål matas med materia så blir det bara mer massivt och ännu hårdare bundet.

Så visst, många svarta hål har gas som är så nära att den sugs in och då växer det svarta hålets massa. Det finns nog ingen gräns för hur massivt ett svart hål kan bli (om man matar det med obegränsade mängder materia – vilket ju inte finns).

De ”vanliga” svarta hålen väger några gånger mer än solen och är rester av massiva stjärnor som lyste kraftfullt i några miljoner år.

De supermassiva svarta hålens ursprung ligger väldigt tidigt i universums historia och är ett väldigt aktivt forskningsområde som ännu saknar många svar. De tycks finnas i centrum av nästan alla galaxer. I vår hemgalax vintergatan finns ett på över 4 miljoner gånger solens massa (Nobelpris i fysik 2020). I vissa andra galaxer finns sådana som väger tusentals gånger mer än så.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16