Befinner sig stjärnor där vi ser dem?

2021-03-15

Angående hur gammalt ljuset är från en stjärna många tusen eller miljoner ljusår bort, så måste väl det innebära att när vi tittar på stjärnan från jorden så är den inte där vi tittar på den från jorden just då?

Frågan ställdes 2021-03-15 av Curt-Åke, 65 år.

Du har helt rätt, alla stjärnor rör sig åt olika håll, så om du ser en stjärna som är 50 ljusår bort så ser du den där den var för 50 år sedan. Avstånden är dock så stora att vi inte med egna ögon och på en människas livstid kan se att stjärnorna flyttar sig. Det finns dock sedan 8 år en Europeisk satellit som heter Gaia som studerar nästan 2 miljarder stjärnor. Den mäter hur avlägsna de är och hur dom rör sig och ger oss fantastisk ny kunskap om vår galax vintergatan. Vi lär oss också väldigt mycket annat om astronomi från de mätningar den gör.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16