Vad skulle hända om man lyckades få ner utbränt kärnbränsle till jordens mitt?

2021-02-20

Vad skulle hända om man lyckades få ner utbränt kärnbränsle till jordens mitt?​

Frågan ställdes 2021-02-20.

Jag vet faktiskt inte riktigt vad som skulle hända med det använda kärnbränslet om man kunde få ner det i jordens centrum. Intressant nog är vi inte ens så nära att kunna komma ner så djupt. Det djupaste borrhål människan har åstadkommit är ungefär 12000 meter. Jordens radie är ju mycket större än så på ca 6 371 000 m. Så det är långt kvar, kan man lugnt säga.

Vi vet inte så noga därför hur det är på det djupet, men man kan förutse att det är ett enormt tryck (flera miljoner gånger atmosfärstryck) och temperaturer nära solens yttemperatur. Vi vet inte hur material skulle bete sig i sådana miljöer.

Mycket intressant skulle nog hända om vi fick dit materialet, men i princip har inget av det att göra med att det är radioaktivt. Mest att det skulle komprimeras och bilda någon materialfas som förmodligen är okänd för oss. Radioaktiviteten skulle vara irrelevant i det läget. Det vore väldigt väl skärmat om vi kunde få dit det.

I SKB:s ansökan om djupförvar, så planeras deponi av använt kärnbränsle på ca 500 meters djup. Det är inte så djupt i det här perspektivet. Det finns även andra som har övervägt så kallade djupa borrhål, då någon km djupt. Då är man fortfarande mycket långt ifrån jordens centrum.

Frågan besvarades av Peter Andersson, forskare vid avdelningen tillämpad kärnfysik vid institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16