Hur kan man studera stjärnor utifrån deras ljus?

2021-03-26

Hur kan man studera stjärnor på enorma avstånd när det endast är ljuset man studerar?​

Frågan ställdes 2021-03-26 av Curt-Åke, 65 år.

Visst, vi har (i de allra flesta fall) bara den lilla del av stjärnans ljus som råkar komma in i våra teleskop att tillgå. Men det innehåller oerhört mycket information om stjärnan. Det vi har lärt oss om växelverkan mellan ljus och olika atomer de senaste 200 åren gör att vi genom att analysera ljuset i detalj kan ta reda på vad stjärnorna består av, hur de roterar och rör sig, hur deras magnetfält ser ut och ibland om deras planeter. Studiet av många olika stjärnor har lärt oss om hur de bildas och utvecklas, hur de bygger upp tyngre atomer av lättare och i slutet av sina ”liv” ger ifrån sig en del av de atomer de skapat att vara med i bildandet av senare generationer av stjärnor och planetsystem.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16