Varför är rymden svart?

2021-03-29

Vad är det som gör rymden svart?

Frågan ställdes 2021-03-29 av Freya, 15 år.

Det beror på att hela himlen inte är täckt med stjärnor. Stjärnorna ligger väldigt glest i vår galax Vintergatan och i universum och vi kan inte se oändligt långt bort i universum. Vi ser alltså bara en del av universum (och vet faktiskt inte hur stort det är). Ju längre bort en galax ligger, desto yngre var universum när ljuset skickades iväg mot oss. Ser vi så långt bort att ljuset varit på väg mot oss i drygt 13 miljarder år så var universum ogenomskinligt längre bort och det ljus som kommer därifrån till oss är osynligt för våra ögon. (Då var universum fyllt av en ca 3000 grader het gas av väte och helium.) Det ljus som kommer därifrån kan bara studeras vid mikrovågsvåglängder vilket senast har gjorts med den europeiska satelliten Planck. Så för våra ögon är universum svart men i mikrovågsvåglängder kommer ljus från precis alla håll.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16