Vilka metoder används för att undersöka supernovor?

2021-05-05

Vad använder man för metoder vid forskning av supernovor?

Frågan ställdes 2021-05-05 av Rebecka, 19 år.

Det finns flera metoder som undersöker dem på olika sätt, här kommer några vanliga:

För att hitta nya supernovor används automatiska teleskop som avbildar ett stort antal galaxer varje klar natt och automatiskt jämför bilder från senaste natten med tidigare bilder av samma galax. Om någon ”ny stjärna” dyker upp i en galax skickas ett meddelande till forskargruppen som kan titta närmare på bilderna och avgöra om det är en supernova.

När man hittat en supernova vill man mäta ljusstyrkan ofta vid olika våglängder för att se precis hur den varierar, detta ger en indikation på supernovatyp.

Supernovans spektrum varierar också och ser olika ut för olika typer. Ger information om stjärnan som exploderade.

För en närbelägen supernova kan man mäta neutrinostrålning (hittills bara för SN 1987A).

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16