Vad händer i galaxen när ett svart hål bildas?

2021-04-25

Vilka konsekvenser finns det när det bildas ett svart hål ute i galaxen?

Frågan ställdes 2021-04-25 av Johan, 15 år.

Svarta hål kan bildas i en viss typ av supernovaexplosioner: när väldigt massiva stjärnor exploderar. Själva supernovan orsakar enorma mängder strålning och expanderande gaser som kraftigt påverkar stjärnans omgivning. Det svarta hålet som blir kvar har sedan bara gravitationell inverkan på sin omgivning, lika stor som en stjärna med samma massa som det svarta hålet skulle ha. Det är bara om materia sedan råkar komma extremt nära det svarta hålet som de märkliga processer som det ofta talas om när det gäller svarta hål sker.

Konsekvensen blir alltså att en stjärna ”slocknar” och heta gaser med nybildade atomer sprids ut i omgivningarna. Om den exploderande stjärnan hade planeter påverkas de säkert av explosionen och börjar röra sig i nya vidare banor runt det svarta hålet eller far iväg för sig själva.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16