När slocknar all materia som emitterar ljus?

2021-06-04

Har man gjort beräkningar när all materia som idag emitterar ljus slocknat? I så fall, hur lång tid rör det sig om?

Frågan ställdes 2021-06-04 av Bo, 71 år.

I princip så tar det oändlig tid innan universum med nuvarande expansionstakt ”kallnat” till absoluta nollpunkten så jag kan inte ge en tidsgräns. Nu är temperaturen i universums bakgrundsstrålning ungefär 2,7 kelvin, och den gör att all ”vanlig” materia hålls vid minst denna temperatur. (Sedan finns det ju många processer som gör att mycket av materien, t.ex. stjärnor och planeter, har väldigt mycket högre temperaturer.) All materia med en temperatur över absoluta nollpunkten ger ifrån sig ljus och materia vid 2,7 K utstrålar för ögat osynligt ljus i form av mikrovågor och radiostrålning. Med tiden sjunker alltså denna temperatur men den kommer ”aldrig” ner till noll.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16