Går det att släppa ut avgaser i rymden?

2021-05-17

Jag har en idé, eftersom det lagras så mycket avgaser i atmosfären och det blir en global uppvärmning så kan man uppfinna en sak som tar lite avgaser från atmosfären och släpper ut dem i rymden. Så min fråga är om det är möjligt att uppfinna en sådan sak eller om det låter helt orealistiskt.

Frågan ställdes 2021-05-17.

Kul idé, men det skulle vara mycket svårt och kräva enorma mängder energi att lyfta avgaserna (koldioxid) långt bort från jorden. En liknande idé som testas är att pumpa ner koldioxid i gamla oljeborrhål. Det verkar fungera men det är också energikrävande att samla ihop koldioxiden från atmosfären. Ofta försöker man därför att samla ihop den precis där den släpps ut, t.ex. i skorstenar vid kraftverk och sopförbränningsanläggningar.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16