Varför känner vi inte av jordens hastighet?

2021-07-24

Jordens bana runt solen är ca 94 miljoner mil och vi färdas med 108 000 km/h samtidigt som vi snurrar runt vår egen axel med 1 600 km/h. (Detta är ungefär farten vid ekvatorn men hos oss är farten bara hälften så stor och vid polerna är farten noll.) Hur kommer det sig att vi inte känner något alls av detta? Har ni en bättre förklaring än att det beror på gravitationen, för uppenbarligen så håller inte den teorin när man tänker efter lite. Eftersom det är vakum i rymden och vi inte har någon annan barriär än strato- och nanosfären, hur kan hela denna bubbla färdas i 108 000 km/h och molnen nästan stå stilla?

Frågan ställdes 2021-07-24.

Hastighet ”känns” inte. Tänk dig att du sitter i en flygmaskin utan att se ut. Du kan då jonglera med bollar precis som om du stod på marken nedanför. Däremot känner vi av när Hastigheten Ändras (=acceleration med en fysikterm). Om den bil du sitter i bromsar in eller svänger kraftigt så trycks du mot bilbältet eller åt sidan – du märker accelerationen. När jorden går runt solen så accelererar den in mot solen, men farten ändras inte. Den accelerationen är så liten att vi inte märker den och den orsakas av gravitationskraften mellan solen och jorden. Vi märker heller inte den lilla accelerationen som beror på att jorden roterar.

Jordens atmosfär attraheras av jordens gravitation och ligger som ett tunnt lager runt jorden. Gravitationen håller luften (och haven) så nära jorden som möjligt. Det påverkas inte av att jorden rör sig runt solen. Molnen är en del av atmosfären och ”följer bara med”.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16