Hur har man undersökt solens inre?

2021-07-27

Hur har man undersökt solens inre? För varken människan, satelliter eller instrument kan nå dit utan att brinna upp?

Frågan ställdes 2021-07-27 av Julia och Anna, 19 år.

Vi mäter noga hur mycket energi solen ger ifrån sig varje sekund och jordens bana hjälper oss att veta vilken massa solen har. Solens ljusspektrum visar oss vad den består av (ca 90% väte, 9% helium och 1% av alla andra grundämnen som också finns på jorden). Detta säger oss att det måste vara många miljoner grader hett i solens centrum och vid de temperaturerna och enorma trycken fusioneras väteatomer till heliumatomer + fotoner (ljuspartiklar) och värme. Värme flyter alltid från varmare till kallare områden och så värms hela solen upp inifrån och gör att den kan lysa i många miljarder år.

Med datormodeller kan vi undersöka hur energin transporteras inne i solen, dels med strålning (fotoner) dels med konvektion (varmare plasma flyter uppåt och svalare sjunker neråt, man kan likna det vid kokning).

Vi mäter också neutriner med speciella detektorer djupt ner i berggrunden. Neutriner är en typ av ”svagt växelverkande” partiklar som går direkt från fusionsreaktionerna i solens centrum ut genom solen. Detektorerna kan fånga en mycket liten bråkdel av dessa neutriner och deras energier bekräftar att det är just de fusionsreaktioner som jag nämnt som sker i solens centrum. Neutrinerna hjälper oss att ”titta” ända in i solens centrum.

Detta är i kort sammanfattning hur vi kan veta detta.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16