Åt vilket håll rör sig vår galax?

2021-08-01

Åt vilket håll rör sig vår galax?

Frågan ställdes 2021-08-01 av Patricia, 14 år.

Det finns ingen fixpunkt i universum, så vi måste först bestämma vad vi jämför Vintergatans rörelse med. Här ger jag tre vanliga referenssystem:

1) I den ”Lokala gruppen” som innehåller uppåt 100 mest små galaxer rör sig Vintergatan och Andromedagalaxen (den andra stora galaxen i Lokala gruppen) mot varandra och de kommer troligen att kollidera och smälta samman om cirka 5 miljarder år. I detta perspektiv rör sig Vintergatan i riktning mot stjärnbilden Andromeda. De närmar sig varandra med ca 300 km/s (1 miljon km/h).

2) I det lokala universum rör sig Vintergatan ungefär i riktning mot stjärnbilderna Södra triangeln och Norma på södra stjärnhimlen. Däråt finns superhopen (en koncentration av många stora galaxhopar) Laniakea med centrum i den så kallade ”stora attraktorn” med farten 630 km/s (2,3 miljoner km/h).

3) Om man jämför med det mest avlägsna vi kan observera, den kosmologiska bakgrundsstrålningen som observeras i alla riktningar i mikrovågsstrålning, så rör sig vintergatan med 550 km/s (2 miljoner km/h) i riktning mot stjärnbilden Hydrus (Lilla vattenormen) på södra stjärnhimlen.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16