Vad är vitsen med att leta efter tecken på liv ute i universum?

2021-09-19

Vad är vitsen med att leta efter tecken på liv ute i universum?​ Är vi ute efter svaret på frågan om vår existens eller vad egentligen?

Frågan ställdes 2021-09-19 av Azhar, 38 år.

Sökandet efter liv i rymden följer i nuläget två olika spår – sökandet efter liv i allmänhet och sökandet efter avancerade, intelligenta livsformer som utvecklat teknologi. Vi har ännu inte hittat någon form av liv i rymden överhuvudtaget, så det är inte uppenbart vilket sökande som har störst chans att lyckas. Man kan tänka sig att det för varje planet som utvecklat avancerat liv finns ett stort antal planeter där livet fastnat i ett primitivt utvecklingsstadium. Å andra sidan kan avancerat liv välja att medvetet sprida sig från planet till planet, och kan dessutom i princip upptäckas på betydligt större avstånd i rymden.

I grund och botten handlar det om nyfikenhetsstyrd forskning kring en fråga som människor ställt sig under lång tid (frågan om det finns liv på andra platser i världsalltet kan spåras till ett par århundraden f.Kr.). Det är för övrigt inte fastställt att livet på jorden verkligen hade sitt ursprung här, så sökandet efter liv i rymden handlar delvis om var det eventuellt skulle ha kunnat komma ifrån. Man vill också gärna veta hur annorlunda det liv som utvecklats i andra miljöer skulle kunna vara jämfört med livet på jorden, var gränserna går för var liv kan uppstå och frodas och inte, hur livets utvecklingstrappa typiskt ser ut, om andra civilisationer existerar och hur vanliga och teknologiskt avancerade de är.

Om människosläktet en dag väljer att kolonisera rymden kan det naturligtvis vara bra att veta vad vi riskerar att stöta på där ute. Andra civilisationer som ligger före oss i teknologisk utveckling skulle möjligen kunna hjälpa oss med de problem vi just nu brottas med, men skulle också kunna utgöra ett hot. Man kan även tänka sig att upptäckten av liv i rymden säger något om vår egen potential att fortsätta utvecklas. Om man exempelvis upptäcker många planeter med avancerade livsformer, men inga civilisationer som ligger så värst långt före oss i utvecklingen, så skulle det kunna innebära att det finns ett hot i vår egen framtid (ofta kallat ”the great filter”; https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Filter) som hindrar riktigt avancerade civilisationer från att uppstå. Det kan exempelvis handla om att avancerade civilisationer tenderar att förgöra sig själva genom krig, överbefolkning, upptäckten av en teknologi de inte kan hantera, men även något farligt rymdfenomen (kanske ett vi inte upptäckt än).

Frågan besvarades av Erik Zackrisson, universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16