Är interstellära planeter en form av exoplaneter?

2021-10-21

Är interstellära planeter en form (delmängd) av exoplaneter? Eller är det två helt olika saker?

Frågan ställdes 2021-10-21 av Anders, 72 år.

Alla planeter som inte hör till vårt solsystem kallas exoplaneter. En underkategori (delmängd) av dessa kallas interstellära planeter, ”Rogue planets” på engelska.

Med interstellära planeter menar man sådana som inte är gravitationellt bundna till något stjärnsystem (som kan bestå av en eller flera stjärnor). Interstellära planeter finns men är mycket svåra att upptäcka eftersom de inte är nära någon stjärna och därför inte reflekterar något stjärnljus eller regelbundet kommer framför en stjärna och försvagar dess ljus. Det finns dock ett antal kandidater som listas i en wikipediaartikel: https://en.wikipedia.org/wiki/Rogue_planet. Man kan ”ha tur” och fina dem om de planerar framför en stjärna, s.k. ”microlensing”. Andra kan ha kastats ut från ett ungt stjärnsystem och fortfarande vara varma nog att kunna observeras i infrarött ljus.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16