Existerar upp och ner och väderstrecken ute i rymden?

2021-10-24

Existerar upp och ner och väderstrecken ute i rymden?​

Frågan ställdes 2021-10-24 av Bo, 85 år.

Nej, det blir svårt att prata om upp och ner när man är i rymden.

Det som gör att vi känner ett upp och ner är att vi står på en planet med stark gravitationskraft som attraherar oss (varje atom i våra kroppar) mot jordens centrum medan jordytan hindrar oss från att falla ner. Gravitationskraften ”drar” oss neråt men jordytan håller emot så att vi inte accelererar märkbart. Kraften från jordytan trycker hela tiden uppåt, det är detta som gör att vi ”känner” dessa riktningar.

En astronaut på rymdstationen ISS i omloppsbana runt jorden accelereras verkligen mot jorden av gravitationskraften men där har hen inget som ”håller emot” utan rymdstationen accelereras hela tiden mot jordens centrum lika mycket som astronauten så hen känner inget uppåt eller neråt (hen befinner sig i ”fritt fall”). Accelerationen ändrar inte astronautens/rymdstationens fart (eller avstånd till jorden) utan bara deras rörelseriktning. Därför rör de sig i cirkelbana runt jorden utan någon motorkraft – på samma sätt som månen.

När det gäller väderstreck kan man resonera på lite olika sätt.

Väderstrecken på jordytan bestäms av polaxelns riktning. Som hjälp kan vi använda en magnetkompass vars röda nordände riktar in sig mot den jordmagnetiska sydpolen. Den magnetiska polen ligger inte precis på den geografiska nordpolen men tillräckligt nära för att magnetkompassen på de flesta platser bara ska visa lite fel. Riktningarna öster/väster beror på var vi är på jorden. Två personer på motsatta sidor om jorden har rakt motsatt uppfattningar om vartåt öster och väster är. När den ena ser solen gå upp i öster kan samtidigt den andra se solen gå ner i väster. De kan inte komma överens om i vilket väderstreck solen då befinner sig.

Ute i rymden finns ingen speciell riktning som skulle kunna bestämma väderstrecken så där får vi navigera med andra koordinatsystem. Där behövs också en tredje dimension som man inte ser på en karta.

Å andra sidan pratar vi om norra och södra stjärnhimlen, nämligen de himmelshalvor vi ser om vi står på nord- respektive syd-polen. Det är dock svårt att peka åt öster eller väster om man står på nordpolen, alla färdriktningar är söderut.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16