Är vår sol större än andra stjärnor?

2021-10-29

Är vår sol större än andra stjärnor?

Frågan ställdes 2021-10-29 av Håkan, 64 år.

Nej, solen är en ganska vanlig dvärgstjärna, lite större och tyngre än de flesta stjärnor. Stjärnor är ”dvärgar” under nästan hela livet då de får sin energi genom vätefusion – kontinuerlig omvandling av fyra väteatomkärnor till en heliumatomkärna. Solen har gjort av med ungefär hälften av vätet i centrum och fortsätter som dvärgstjärna i ytterligare bortåt 5000 miljoner år. Sedan sväller den upp och blir en ljus röd jättestjärna när den så småningom börjar omvandla heliet i centrum till kol och syre. När heliet till slut också förbrukats i centrum blåser solen ut sina ytlager i en kraftig stjärnvind och bildar en planetarisk nebulosa. Kvar finns då den lilla mycket heta kärnan av kol och syre som kallas en vit dvärg. Den vita dvärgen svalnar sedan långsamt under många miljarder år.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16