Hur påverkas strålningen från solen av planeterna?

2021-10-31

Om solen hade varit utan planeter i vårt solsystem, hur skulle det påverka strålningen från solen? Jag tänker mig att solens strålar är beroende av en mottagare/mål för att existera? Borde inte dessutom solens intensitet öka ju större jordens massa är?

Frågan ställdes 2021-10-31 av Philip, 36 år.

Solens strålning beror inte på planeterna i solsystemet. Om de inte fanns skulle solen stråla precis likadant som nu. Strålningen går ut i alla riktningar från solytan, inte bara mot planeterna. Jorden och de andra planeterna tar bara emot en försvinnande liten bråkdel av solstrålningen. Det är lika dant med andra stjärnor – det är därför vi kan se dem. Det utsända ljuset fortsätter bara rakt fram och bara i undantagsfall träffar det någon planet eller din näthinna. Om en ljuspartikel (foton) ”missar” jorden så fortsätter den ut i oändligheten.

Jorden och planeterna har tillsammans bara lite över en tusendedel så stor massa som solen. Deras massa (som inte ändras nämnvärt med tiden) påverkar inte solstrålningen.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16