Varför går alla omloppsbanor horisontellt i förhållande till solen?

2021-11-17

Varför går alla omloppsbanor horisontellt i förhållande till solen? Varför korsar inte vissa planeter varandra eller åker vertikalt i förhållande till solen?

Frågan ställdes 2021-11-17.

Det beror på att planetsystemet ”minns sin födelse”. Det som skulle bli solen och planeterna var initialt ett enormt stort kallt och glest moln av gas och cigarrettröksstora stoftpartiklar. Gasen var lite turbulent, med små rörelser hit och dit. Strålning från omgivande stjärnor och tryck från den varmare gasen i omgivningen tryckte milt ihop molnet så att gravitationen mellan alla partiklar kopplade greppet och kunde börja dra samman molnet. De slumpmässiga rörelserna i ”det protostellära molnet” gav en liten omärklig nettorotation till det hela som bara blev starkare vartefter molnet kontraherade mer och mer. (Man brukar likna det vid en isdansare som snurrar fortare och fortare när hen drar in armarna i en piruett; ”lagen om rörelsemängdsmomentets bevarande”.) Rotationen gjorde att gasen i molnets ekvatorsplan inte drogs in mot centrum lika lätt som gasen nära rotationsaxeln och molnet blev därför mer och mer diskusformat. Längst in var det hetast och där var ”protosolen” medan gasen i den roterande skivan var kallare och kunde börja bygga upp planeterna. När solen vartefter producerade mer och mer energi från kärnfusion så blåste den bort resterna av gasen i skivan och kvar blev solen och planetsystemet. Alla planeterna rör sig därför i samma plan och i samma rotationsriktning som gällde i ursprungsmolnet.

Du kan läsa med om protoplanetära skivor i Wikipediaartikeln https://en.wikipedia.org/wiki/Protoplanetary_disk (som också finns i kortare form på svenska).

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16