Vad innehåller en kubikmeter rymd?

2021-10-09

En kubikmeter rymd måste väl innehålla någonting? Ex. fotoner från avlägset ljus? Har inte fotoner massa, eller är denna kubikmeter rymd helt tom, alltså noll/ingenting.

Frågan ställdes 2021-10-09 av Göran, 69 år.

Visst, rymden är inte tom utan innehåller sådant vi känner till och kanske även annat.

Rymden innehåller fotoner, ljus från stjärnor och osynligt ljus från universums barndom – mikrovågor. (Fotoner har ingen massa, men de innehåller energi vilket vi känner när solen värmer oss.)

Rymden innehåller gas och plasma (molekyler och atomer som förlorat en eller flera elektroner eller som har en extra).

Rymden innehåller ”stoftpartiklar”, konglomerat av atomer och molekyler, vanligen små som cigarrettrökspartiklar.

Rymden innehåller neutriner som finns kvar sedan big bang.

Rymden innehåller vad man kallar ”mörk materia” men som man inte lyckats identifiera ännu – kanske någon typ av elementarpartiklar.

Rymden tycks innehålla ”mörk energi” – något oidentifierat som tycks öka universums expansionshastighet.

Och hela tiden skapas och förintas oerhört kortlivade elementarpartiklar även i det bästa vakuum man kan tänka sig.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16