Kan man vara i universums utkant?

2021-11-17

Finns det någon plats i det universum vi tänker oss där man som observatör skulle uppleva att man är i universums utkant?

Frågan ställdes 2021-11-17 av Per, 66 år.

Inte nödvändigtvis. Om universums tre dimensioner kröker sig runt på samma sätt som ytan på ett klot, kan det se ungefär likadant ut överallt i ett universum som ändå är begränsat i storlek och utan någon kant. Men det skulle också kunna vara så att universum på mycket stora avstånd börjar se helt annorlunda ut och att till och med det vi kallar naturlagar är annorlunda. Då skulle man kunna uppleva att man befinner sig nära någon slags utkant. Men hur det verkligen förehåller sig är okänt.

Frågan besvarades av Ulf Danielsson, professor vid avdelningen för teoretisk fysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16